Status netwerk en servers

Wij monitoren ons netwerk en onze servers 24/7 met een geavanceerd monitoringsysteem.
Als er een probleem is, worden wij ogenblikkelijk hiervan verwittigd zodat wij dit zo snel mogelijk kunnen oplossen.
In het geval je website offline is, kunt u hieronder de eventuele storingen en onderhoud van onze servers checken.

Storingen

Momenteel ervaren wij geen enkele storing aan onze servers.

Onderhoud

Momenteel is er geen onderhoud gepland aan onze servers.