tips & tricks

Gebruik Google Trends

Wat is Google Trends?

Met Google Trends kan u de populariteit van zoekwoorden of zoekwoordcombinaties nakijken. Zo kunt u populaire zoekwoorden gebruiken in uw website zodat deze hoger in Google rankt.

Hoe gebruik ik Google Trends?

Ga naar https://trends.google.nl/trends/?geo=NL, geef in het vak een zoekwoord of een combinatie van meerdere zoekwoorden. Bovenaan rechts kiest u uw land (België). Klik op het tekentje naast uw zoekwoord.

Op de volgende pagina ziet u de grafiek met het percentage hoe dikwijls het zoekwoord in Google ingegeven wordt. Standaard wordt een periode van 12 maanden gegeven maar u kan de tijd instellen volgens uw eigen voorkeur.

U kan ook verschillende zoekwoorden met mekaar vergelijken, zo kan u zien met welk zoekwoord u uw website optimaliseert.

Alle artikels